Hvem av oss kan med hånden på hjerte si at vi har bidratt med noe viktig, uten å få betalt for det, i 41 år? Ja, hvis vi er så gammel vel og merke? Og dersom vi ser bort fra aktiviteter som spise og sove og andre livsnødvendigheter?

 

Trond Johannessen har vært en drivende kraft i turneringsstyret for Varegg Cup i 41 av de 42 årene Varegg Cup har vært gjennomført. Det var visst ett år han var utenbys! Du har trolig sett ham. I hvert fall hvis du en eller annen gang selv har deltatt i Varegg Cup. Og definitivt dersom du den gangen var innom arenaen på Nesttun. En spenstig, sprek kar som kan svare på alt du spør om. Ja, i hvert fall hvis det gjelder fotball! Trond Johannessen er dommeransvarlig i Varegg Fotball, han dømmer kamper og er dommerveileder. Og han gjør det med en trygghet og en myndighet som får selv den mest hissige juniorspiller til å innrette seg etter fløyten hans. Det mest imponerende er likevel det utrettelige arbeidet i turneringsstyret over så mange år. Og for en som deltar i sitt første turneringsstyre, og som lurer på alt fra turneringssøknad, deltakeravgift, premier og kampoppsett til kiosk, profilering, bemanning og økonomi, er det avgjørende at Trond har skrevet dokumentet «Konsept for Varegg Cup» som han også jevnlig har revidert. Og nå som Trond har lært oss om alt dette, gjenstår det i hvert fall ett spørsmål:

Hva er det som får deg til å starte denne jobben på nytt hvert år i august?

Det er vanskelig å svare på men sannsynligvis har det blitt en livsstil. Da vi startet Varegg Cup i 1976 var jeg i mange år leder av ungdomsavdelingen i klubben. Etter at jeg ga meg som leder, fortsatte jeg likevel med Varegg Cup, og nå har jeg lagt inn i kalenderen hvert år at det er oppstart av planleggingen til neste års Varegg Cup rundt månedsskiftet august/september. Det har rett og slett bare blitt slik.

Hva har vært den beste opplevelsen de årene du har vært med?

Det er ikke lett å trekke frem en enkelt opplevelse fra alle disse årene, men det at vi klarte å gjennomføre turneringen i 1987 vil jeg aldri glemme. Det var en av de mest snørike vintrene i Bergens historie, og brøytekantene mellom banene på Nymark var så høye at det ikke var mulig å se spillerne på banen ved siden av. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre turneringen under slike forhold med kunstgressbaner, men den gang var det grusbaner som tålte både brøyting og salting. Ellers husker jeg også året med deltakerrekord for Varegg Cup med 623 deltakende lag! Den gang disponerte vi fire grusbaner på Nymark og like mange på Slettebakken. Et slikt deltakerantall hadde dermed ikke vært mulig i dag.

Som medlem har turneringsstyret har Trond tatt et særskilt ansvar for dialogen med Stjernelagene. Han tar seg personlig av påmeldingene fra lagene med behov for tilrettelegging, og gleden over mange deltakere er noe av det han opplever som høydepunkt fra arbeidet med Varegg Cup:

I fjor fikk vi med Stjerneserien i Varegg Cup. Dette er noe jeg engasjerer meg for og synes det er svært gledelig at de nå er integrert i turneringen.

Men det er selvsagt også vært noen solide utfordringer som fremdeles sitter igjen:

Jeg må ta med avlysningen av Varegg Cup allerede andre året i 1977. Det skjedde på grunn av vannmangel i Bergen som medførte at idrettsanleggene var stengt! Ikke noen positiv opplevelse, men likevel så spesiell at jeg tar den med, bemerker Vareggs svar på Arne Scheie.

Hva er de største endringene i Varegg Cup i løpet av disse årene?

Endringene har vært enorme og spesielt innenfor kommunikasjon. I 1976 hadde vi verken internett eller mobiltelefon, og sekretariatet var under en presenning på Nymarksbanen. Kontakten mellom banene var med walkie talkie og vi fikk etter hvert disponere en campingvogn til sekretariat, mimrer han.

I tillegg til det kommunikasjonstekniske har også det banetekniske endret seg på 40 år:

En av de største endringene er overgangen fra grusbaner til kunstgressbaner. Det gir mye bedre spilleforhold men samtidig er vi mer sårbare ved snø og is da disse banene ikke tåler brøyting og salting. Det medførte at vi ett år måtte avlyse all 11-erfotball og kun gjennomføre barnefotballen andre helgen. Det var første gang siden 1979 vi måtte avlyse hele eller deler av turneringen da isbelagte baner gjorde gjennomføringen av turneringen umulig, forteller han.

Og så et sentralt spørsmål til slutt: Kan vi regne med deg i turneringsstyret for Varegg Cup 2020?

Jeg har allerede registrert inn de aktuelle datoene for Varegg Cup 2020 i kalenderen og da gir vel egentlig svaret seg selv, smiler han.

Og hele turneringsstyret puster lettet ut…. I tillegg til fire turer til engelske fotballkamper (Arsenal!) neste år, rekker han faktisk Varegg Cup i 2020 også. Takk, Trond.