FAIR PLAY – VAREGG CUP

Med Varegg Cup 2024 rett rundt hjørnet, er det en tid for spenning og forventning
blant barn og ungdom som skal delta. For mange av dem vil denne cupen være en
arena for å oppleve mestring, glede og fellesskap gjennom fotball. Varegg Cup setter
søkelys på verdier som jevnbyrdighet og god oppførsel på banen, og vi ser frem til å
oppleve at fair play og sportslig glede dominerer atmosfæren under årets arrangement

Rammene

 1. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden
 2. Det må være enighet om å gjøre dommeren god
 3. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner
 4. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play– klima under kampen

Trenervett

Som trener skal du være et forbilde for spillerne dine, derfor er det viktig at du som
trener utviser trenervett;
 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv
 2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra»
 3. Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både positivt og negativt – smitter over på andre
 4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk
 5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min
Trenervett gir kampvett:
 • Gjennom Fair play– møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle
 • Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen
 • Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet
 • Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser
 • Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt

Klarer alle å etterleve dette er vi godt rustet til Varegg Cup 2024 – lykke til alle sammen!

Med hilsen styret ved Trond Erik Stølås, Fair Play ansvarlig
epost: samfunn@vareggfotball.no