Kampoppsettet er nå klart og kan sees her.

Varegg Cup smittvernregler – les nøye!​

  • Lagene oppfordres til å begrense antall møtende publikum.
  • OBS: Publikum skal ikke blande seg med spillertroppene. Lagene oppfordres til å komme samlet og samtidig til arenaene.
  • Alle lag skal på forhånd ha registrert komplett tropp, det vil si alle spillere, trenere og lagledere. Slik registrering skjer via CupManager (se epost sendt laget ved påmelding)​. Mangelfull registrering kan medføre bortvisning fra cup. Stikkprøver vil foretas. ​
  • Alt publikum skal registrere seg ved å scanne QR kode ved inngang. Ingen skal ta seg inn på arenaen uten slik registrering. ​
  • Se banekart og følg anvisningene på den enkelte arena kampdag.
  • Bruk Antibac og god håndhygiene. Munnbind anbefales.
  • Publikum til alle kamper står i anviste soner for enten hjemmelag eller bortelag, og publikum skal overholde avstandsreglene (1 m). ​
  • Er man uvel eller med symptomer møter man ikke, enten man er spiller, trener/ lagleder eller publikum. ​
  • OBS: under årets cup blir det ikke kiosk- og servering. Det kan være begrenset tilgang på garderober og toalett. ​

For spørsmål om smittevern – ring koronaansvarlig Morten Graff tlf 926 91 937.

For andre, praktiske eller cup-relevante spørsmål ring cup- sekreteriat tlf 461 17 436 og 461 13 786 (disse telefonene er kun betjent under arrangementet).

Mulebanen

Nesttun

Stavollen

Varden

Nymark