Reglement Varegg Cup 2024

Generelle spilleregler

Spillere som er utvist får automatisk 1 kamps karantene i cupen. Juryen kan avgjøre strengere straff. Spillere som pådrar seg to røde kort kan ikke spille flere kamper i turneringen. Det er lagleders ansvar at reglene overholdes og misbruk kan medføre at laget blir utestengt fra turneringen.

Dersom et lag melder forfall før cupstart erstattes laget hvis mulig, eller så spilles innledende gruppe med redusert antall lag.

Hvis et lag må melde forfall mellom gruppespill og finalehelg, blir det opprykk på resterende lag fra innledende pulje i samsvar med NFF sitt reglement.

Om to lag står helt likt blir det foretatt loddtrekning.

Spillerberettigelse

En spiller er spilleberettiget for sin klubb etter NFF`s reglement. En klubb kan benytte inntil 18 spillere i klassene G19, G16, G15, G14 og G13. I klasse G12 kan benyttes inntil 15 spillere på hvert lag. I klassene G11 og G10 kan benyttes inntil 12 spillere på hvert lag. I klassene G9 og G8 inntil 9 spillere på hvert lag. I klasse G7 inntil 6 spillere på hvert lag. En spiller kan under turneringen delta på flere lag for sin klubb men kun på ett lag i hver klasse (gjelder ikke barnelag (G7-G12)). Spillere som har fått dispensasjon fra NFF Hordaland er spilleberettiget på laget dispensasjonen gjelder for. Dispensasjonen må forevises ved innlevering av spillerlisten før laget spiller sin første kamp i turneringen.

Spillerlisten

Alle lag (G13-G19) skal melde inn sine spillere, trenere og lagledere via CupManager senest 1. mars 2024.

Kampavvikling

Laget som står først i programmet tar avspark og holder godkjent ball. Laget som står først i programmet har ansvar for å unngå draktlikhet og skal eventuelt skifte eller benytte overtrekk. Lagene har selv ansvar for å skaffe overtrekk ved draktlikhet. Lagene må være på plass på banen senest 5 minutter før kampstart. Lag som ikke møter til rett tid kan bli diskvalifisert fra turneringen.

Sluttspill G13 – G19

Spilletiden i sluttspillet er den samme som i innledende kamper. Ved uavgjort etter ordinær tid avgjøres kampen ved straffesparkkonkurranse etter NFF’s reglement.

Protester

Protester må sammen med protestgebyr kr. 300,- (betaling skal skje Vipps #913063 – Varegg Cup) være sendt per sms til turneringsleder Tom Monstad senest 30 minutter etter kampslutt: 95763466

Diverse

På www.vareggcup.no finnes lenke til kampprogrammet. Arrangøren tar forbehold om endringer i programmet underveis. Komplett reglement for turneringen finnes på samme nettsted. Spørsmål i forbindelse med turneringen bes rettes til vareggcup@vareggfotball.no

Arrangøren tar ikke ansvar for gjenglemte ting eller tapte eiendeler under turneringen.