Vareggcup Vestlandshallen

Varegg Fotball har gleden av å ønske velkommen til Varegg Cup 2024! Cupen har lange
tradisjoner i bergensfotballen, og markerer for mange avslutningen på en lang treningsvinter og starten på en ny sesong.


For første gang flytter cupen innendørs i Vestlandshallen for alle barnelagene til og med G2012, mens ungdomslagene spiller utendørs. Arrangementet i Vestlandshallen går av stabelen lørdag 16. og søndag 17. mars. Lørdagen spilles 3’er, 5’er og 7’er-fotball, mens søndagen er satt av til 9’er-fotball samt et par 7’er-klasser.


For at turneringen skal bli så gøy som mulig for alle involverte ber vi om at alle lagledere setter seg godt inn i informasjonen som gis i dette skrivet, og deler relevant informasjon med foreldre og trenere. Skulle dere fortsatt ha spørsmål kan dere kontakte sekretariatet i Vestlandshallen eller turneringsleder.


Kampoppsett og baner

Kampoppsettet er nå publisert og tilgjengelig via Varegg Cup sine hjemmesider,
www.vareggcup.no. Merk dere både tidspunkt og baner, og bruk oppsettet til navigasjon på turneringsdagen.

Se vedlagte oversikt over banene, som også vil bli hengt opp i sekretariatet og i inngangspartiet til hallen. Målene vil også bli merket med banenummer.

Kampavvikling

Alle kamper i 3’er, 5’er og 7’er-klassene varer 1×18 minutter. Kampene blåses av på felles signal over høyttaleranlegget. Lagene må forlate banen så fort som mulig etter at man har takket hverandre for kampen, og gjøre plass til neste lag – det er kun 2 minutters pause mellom kampene! En kan sette i gang ny kamp så snart begge lag og dommer er klare.

Kampene i 9’er-klassen varer i 1×25 minutter, og startes og avblåses på signal fra dommer. Det vil ikke legges til tid. Det er her 5 minutters pause mellom hver kamp.

Merk at alle kamper vil starte presis på oppsatt tidspunkt, slik at skjema for avvikling av de
mange hundre kampene overholdes.

Dommer

I 3’er-klassen ber vi om at lagets trenere sørger for at kampene går for seg på en ordentlig måte.

I 5’er-klassen har vi unge klubbdommere som dømmer kampene, mens 7’er og 9’er-klassene dømmes av juniorspillere og A-lagsspillere fra Varegg. Vær med og gjør dommerne gode!

Vi har nulltoleranse for dommerhets, og alvorlige tilfeller vil bli rapportert til kretsen.

Draktlikhet og vester

Ved draktlikhet skal laget som er oppført i kampoppsettet som bortelag stille med vester. Vi oppfordrer alle lag til å ha med et sett med ekstra vester.

Registrering og medaljeutdeling

Registrer ditt lag i sekretariatet ved ankomst. Meld fra til sekretariat eller turneringsleder
umiddelbart dersom det inntreffer forhold som gjør at dere ikke kan stille lag.
Når dere registrer laget vil dere få utdelt en lagliste hvor en fører på navn på laget og navn på alle spillerne. Ta godt vare på listen og ha den tilgjengelig før medaljeutdelingen. For 3’er og 5’er-klassene vil vi ha medaljeutdeling i begge ender av tribunene, og vi vil legge til rette for at lagene fordeler seg på disse for å unngå kaos og lange køer.

Publikum

På grunn av den store kostnaden med å leie Vestlandshallen vil vi ta inngangspenger på kr 60 per voksen. Barn under 18 år samt lagledere og trenere i følge med lag slipper gratis inn.

Vi ber om at publikum følger kampene fra tribunene og fra asfaltsonen utenfor banene, og skal ikke gå inn på kunstgresset. Kun spillere og trenere skal oppholde seg på kunstgressmatten!

Mat og drikke

Det vil være to kiosker i inngangspartiet, samt en kiosk øverst, midt på hovedtribunen. Det skal ikke tas med mat og drikke på kunstgressmatten, annet enn vann til spillerne. Hjelp til å holde hallen ryddig, og benytt oppsatte spann til boss og pant.

Parkering

Varegg Cup har ingen ansvar for parkering i forbindelse med arrangementet. All parkering skjer på eget ansvar og i henhold til gjeldende regelverk. Deltakere oppfordres til å reise kollektivt.

Gjenglemt tøy og utstyr

Varegg Cup har ingen ansvar for gjenglemt tøy og utstyr. Gjenglemte ting vil bli samlet opp etter cupen og lagt igjen i hallen for snarlig avhenting etter avtale med Vestlandshallen.

Kontakt under cupen

Vi vil ha flere baneverter inne i hallen, og sekretariatet vil være bemannet til enhver tid. Det vil også være en turneringsleder tilgjengelig i hallen gjennom helgen. Turneringsleder kan også kontaktes på e-post: barnefotball@vareggfotball.no.

100